Бізнес-план

Бізнес-план - візитна картка інвестиційного проекту. Він дає інвестору відповідь на питання, чи варто вкладати кошти в даний інвестиційний проект і за яких умов він буде найбільш ефективний за допустимого для інвестора ступеня ризику і вірності припущень зроблених розробником інвестиційного проекту.

Бізнес-планБізнес-планування - не тільки спосіб отримання повернень на вкладений капітал. Для власників і менеджменту - це можливість створити і посилити конкурентні переваги Компанії, вплинувши тим самим на подальше зростання її вартості. Забезпечуючи майбутнє зростання, інвестиційні проекти визначають всю діяльність Компанії, відрізняючись масштабом і впливом на її бізнес.

 

Бізнес-план допомагає дати відповіді на наступні питання:

- Який вид продукції або яку нову справу вибрати для виходу на вітчизняний та зарубіжний ринок;

- яким буде ринковий попит на пропоновані товари і послуги, і як він буде змінюватися;

- які ресурси і в якій кількості потрібні для організації бізнес-проекту;

- скільки коштуватимуть необхідні ресурси і де знайти надійних постачальників;

- якими будуть витрати на організацію виробництва і реалізацію продукції та послуг на відповідних ринках;

- якою може бути ринкова ціна на цю продукцію і як на неї вплинуть конкуренти;

- якими можуть бути загальні доходи і як їх слід розподіляти між усіма учасниками бізнес-проекту;

- якими будуть показники ефективності виробництва і як їх можна підвищити.

 

Бізнес-план складається з наступних розділів:

1. Титульний аркуш, де відображається найменування та адреса фірми, імена та адреси засновників, місце розташування фірми, суть пропонованого проекту, його вартість і посилання на секретність.

2. Резюме (вступна частина) - основні положення проекту, цілі та завдання, новизна пропонованої продукції (послуг), відомості про обсяги очікуваних продажів, витрати, прибуток, оцінка терміну повернення кредитів.

3. Опис товару (послуги) - споживчі властивості товару (послуги), відмінність від товарів (послуг) конкурентів, ступінь захищеності патентами, технічні параметри, умови експлуатації, тощо.

4. Стратегія маркетингу - прогноз цін, канали збуту, реклама, аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів реалізації, аналіз сильних і слабких сторін фірми, прогнозування обсягу продажів.

5. Організаційний план - організаційно-функціональна структура підприємства, штатний розклад, посадові інструкції провідних менеджерів, їх роль в управлінському процесі з даного бізнес-плану, порядок взаємодії між службами підприємства, потреба в робочій силі, умовах праці, організації оплати праці, тощо.

6. План виробництва відбиває виробничий процес. У цьому розділі розраховуються: потреба у виробничих потужностях і їх площа, потреба в додатковому обладнанні і матеріальних ресурсах, структура трудомісткості продукції, витрати виробництва і собівартість виробленої продукції, тощо. Даються пропозиції з постачання сировини, матеріалів і комплектуючих виробів з повним переліком умов (за ціною, якістю, кількістю), встановлюється перелік базових операцій з обробки і збірки, щодо утилізації відходів та забезпечення охорони навколишнього середовища.

7. Фінансовий план, який містить прогноз доходів і витрат, баланс грошових надходжень і платежів, зведений баланс активів і пасивів підприємства. У даному розділі визначається загальна потреба в інвестуванні і передбачувані джерела фінансування, розраховується термін окупності проекту та графік досягнення точки беззбитковості, визначається потреба в оборотному капіталі, в оптимальних запасах ресурсів, тощо.

8. Оцінка ризику та страхування. В грамотно викладеному бізнес-плані обов'язково присутня оцінка можливих ризиків, заходи їх профілактики та страхування. Найбільш часто при бізнес-плануванні використовується страхування майна, в тому числі автотранспорту, страхування відповідальності перед третіми особами, страхування вантажів.

Для замовлення бізнес-плану Ви можете оформити бланк замовлення у нас на сайті або відправити лист на нашу електронну пошту, із зазначенням всіх даних по роботі - як Вам зручно. Ми працюємо по всій Україні.

 

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь