Магістерська робота

Написання магістерської роботи - дуже важливий етап у науковому житті фахівця. Не всім вистачає часу на розробку такої складної роботи. Адже необхідно проаналізувати величезну кількість джерел інформації, опрацювати практичну частину, оформити роботу у відповідності до ГОСТів. Ви можете замовити написання магістерської роботи спеціалістам нашої Компанії.

 

Магістерська роботаМагістерська робота - це самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію. Вона виконується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Магістерська робота, як випускна кваліфікаційна робота наукового змісту, повинна мати внутрішню єдність і відображати хід і результати розробки обраної теми. Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра. З іншого боку - це самостійне оригінальне наукове дослідження студента.

 

Прийнятною вважається така структура магістерського диплому:

- Титульний лист;

- Зміст;

- Вступ;

- Розділи і підрозділи основної частини;

- Висновки;

- Список використаних джерел;

- Додатки (при необхідності).

 

Наповнення кожної частини магістерської роботи визначається її темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика написання, правила оформлення та захисту магістерської мають багато спільного з дипломною роботою.

 

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи магістра виходять з того, що він (магістр) повинен уміти:

- Формулювати мету і завдання дослідження;

- Складати план дослідження;

- Вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

- Використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

- Обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел;

- Оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог.

 

Для замовлення магістерської роботи Ви можете оформити бланк замовлення у нас на сайті або відправити лист на нашу електронну пошту, із зазначенням всіх даних по роботі - як Вам зручно. Ми працюємо по всій Україні.

 

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь