Доповідь до захисту диплома

Наявність допущеного до захисту диплома по праву не гарантує позитивної оцінки. Захист диплома - не менш важливий етап, ніж його написання. Саме тому написанню докладу до захисту диплома необхідно приділити окрему увагу.

У мережі існує безліч готових шаблонів докладу на захист диплома. З ними можна навіть не замислюватися про те, як написати доклад, але при цьому Ви ризикуєте упустити найголовніше - суть докладу і процедуру захисту дипломної роботи. Щоб цього не сталося, необхідно розуміти, що доклад повинен мати чітку структуру і правильно розставлені пріоритети.

Орієнтовна схема дипломного докладу виглядає наступним чином:

1. Звернення до комісії. У ньому Ви вітаєте членів атестаційної комісії.

2. Розкриття теми дипломної роботи. Тут все просто - Ви знайомите присутніх з темою дипломної роботи.

3. Вступна частина. У ній необхідно розкрити суть теми і визначити коло питань, що аналізуються в дипломі.

4. Актуальність обраної теми. У даній частині докладу на захисті диплома необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її дискусійність, перспективність і ступінь поточної наукової розробленості. Як правило, обґрунтування актуальності теми дипломної роботи має на меті наявність проблем в розглянутих правовідносинах та аналіз існуючих шляхів їх вирішення з наступним висновком про те, що проведене в рамках дипломної роботи дослідження дозволяє погодитися з однією з перерахованих в роботі точок зору або не погодитися ні з однією з розглянутих (з обґрунтуванням чому) і пропозицією власної.

5. Структура розкриття теми. Далі необхідно перерахувати, які питання були розглянуті в рамках роботи. Практично, це означає перерахування параграфів плану дипломної роботи з коротким описом того, що розглядалося в кожному параграфі.

6. Постановка проблематики. Після цього необхідно, на підтвердження актуальності обраної теми, позначити ті проблеми і суперечливі (дискусійні) думки, які були виявлені в процесі розкриття теми. Методично більш вірна позиція буде полягати в такій подачі проблематики, за якої розкриваються конкретні проблеми правовідносин, правозастосовчої практики, недостатньої правової регламентації правовідносин або правового пробілу, ніж проблеми понятійного апарату, генезису та інших спільних питань, розглянутих у першому розділі дипломної роботи.

7. Обґрунтовані висновки. Підсумком дипломної роботи має бути розгорнуте й обґрунтоване правове вирішення виявлених в рамках роботи проблем, які Ви перерахували в попередньому пункті свого докладу на захист диплома.

8. Тези. Заключна частина докладу на захист диплома являє собою набір тез з найважливіших аспектів Вашої дипломної роботи.

Крім вимог до структури, доклад на захист диплома повинен відповідати і декільком загальним (формальним) вимогам:

1. Час виступу регламентований і становить зазвичай 5-7 хвилин. При підготовці до захисту необхідно орієнтуватися на мінімальний термін, залишаючи час на питання.

2. Не варто нехтувати передзахистом, тому можна буде без негативних наслідків прочитати доклад з аркуша і зробити в ньому позначки про зауваження слухачів. Крім того, має сенс запам'ятати і записати всі питання, які будуть задані на передзахисті, тому велика ймовірність їх повторення і на офіційному захисті диплома. Читати промову безпосередньо на захисті строго не рекомендується.

3. Враження комісії про Ваші всебічні і глибокі знання з теми диплома створюється не тільки чітким і зрозумілим стилем викладу мовлення, але й за рахунок розміреної, але немонотонної інтонації.

4. Після того, як була названа тема роботи, що захищається, необхідно зробити паузу. Це потрібно для того, щоб члени комісії могли зорієнтуватися в суті питання, що виноситься на захист, скласти приблизний план правовідносин, що розглядаються, і згадати поточні проблеми з розглянутої теми, тому що, як правило, питання ставляться не за текстом докладу на захист, а саме з тих питань, про які не було сказано. Це нормальна практика і в цьому відсутня упередженість комісії.

5. Під час викладу на захисті матеріалу, не варто без необхідності до того ж ускладнювати мову, тому необхідно, щоб кожен член комісії легко міг зрозуміти вас. При цьому необхідно витримувати баланс між доступністю і простотою мови.

6. Не слід забувати, що дипломна робота, яку Ви захищаєте, - це спільна праця з науковим керівником. Це означає, що на захисті диплома варто уникати оборотів від першої особи, оптимально дотримуватися знеособленої форми, в крайньому випадку, використовувати займенники «ми, нами», тощо.

7. По закінченню докладу необхідно повідомити про це комісії і бути готовим до запитань.

8. Питання - це та частина захисту диплома, якою істотно можна поліпшити враження комісії про Ваш захист, тому що безпосередньо сам доклад на захисті диплома сприймається дещо скептично в силу того, що він був підготовлений ​​заздалегідь і вивчений напам'ять, а питання - це реальні знання того, хто захищається, тут і зараз. Не зважаючи на це, дуже часто пріоритети тим, хто захищається, розставляються неправильно, і вся увага приділяється виключно докладу, що, певна річ, неправильно.

9. До питань треба готуватися заздалегідь.

10. Підготовка до питань комісії полягає в передбаченні запитань і підготовці якісних відповідей на них. За правильного відношення можна заздалегідь скласти перелік потенційних питань. Він повинен формуватися з власних питань, що виникають в процесі написання диплома (обов'язково необхідно відразу їх записувати), питань, які виникають у наукового керівника або які він запитує Вас, питань на передзахисті, можна попросити одногрупників, знайомих юристів або наукового керівника припустити, які запитання можуть бути поставлені з цієї теми. Те ж саме можна виконати самостійно. Крім того, потенційні запитання можна подивитися в підручниках в кінці розділів, в яких розглядаються правовідносини, складові теми диплома. Зрештою, можна звернутися за допомогою в складанні питань безпосередньо до мене.

11. Після того, як список питань готовий - необхідно опрацювати відповіді і, по можливості, обговорити їх з науковим керівником.

12. Необхідно заздалегідь обговорити з науковим керівником ситуацію, коли Ви не знаєте відповіді на поставлене запитання або суть питання незрозуміла. Оптимальна лінія поведінки в такій ситуації - відповідь, що має відношення до теми диплома, але без «води». Навіть якщо комісія не згодна з Вашою точкою зору, вона буде оцінювати не тільки її суть, але і те, наскільки якісно вона була аргументована. Не відповідати на запитання або ухилятися від відповіді строго не рекомендується.

13. У багатьох статтях рекомендують випустити з докладу на захист диплома щось очевидне і тоді у комісії виникне бажання запитати про це або домовитися з одногрупником про те, щоб ним було поставлене питання, на яке заздалегідь буде готова відповідь. На практиці подібні ситуації сприймаються не на Вашу користь і, скоріше, доречні в середній школі, але ж ніяк не на захисті диплома у ВНЗ.

Слідування даним рекомендаціям дозволяє правильно підготуватися до захисту диплома і розраховувати на позитивну оцінку.

Але якщо у Вас не вистачає часу - в нашій Компанії Вам напишуть якісний доклад за  всіма вимогами.

Ви можете оформити бланк замовлення у нас на сайті або відправити лист на нашу електронну пошту, із зазначенням всіх даних по роботі - як Вам зручно. Ми працюємо по всій Україні.

 

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь